Witamy

Podstawowy zakres działalności firmy TRANS-KRUSZ to:

  • wykonywanie zmechanizowanych robót ziemno-budowlanych,
  • kompleksowe wyburzenia i rozbiórki budynków, obiektów kubaturowych oraz inżynieryjnych,
  • rekultywacja i niwelacja terenu,
  • przygotowanie terenu pod inwestycje,
  • karczowanie terenów inwestycyjnych,
  • kruszenie betonu i gruzu,
  • kruszenie, przesiewanie, dystrybucja kruszyw,
  • recykling materiałów porozbiórkowych,
  • wynajem maszyn budowlanych i usługi transportowe i niskopodwoziowe.

wyburzanie

W naszej ofercie znajduje się wyburzanie i rozbiórka budynków, mostów, wiaduktów, kominów i innych obiektów budowlanych przy zastosowaniu różnych metod wyburzeniowych.

roboty ziemne

Wykonujemy zmechanizowane roboty ziemno-budowlane oraz prowadzimy wynajem ciężkiego sprzętu budowlanego.

transport drogowy

W naszym taborze znajdują się samochody 4-osiowe i 3-osiowe. Posiadamy pozwolenia, uprawnienia do przewozu wszelkiego rodzaju materiałów.

transport niskopodwoziem

Oferujemy specjalistyczny transport niskopodwoziowy. Dysponujemy możliwościami przewozu sprzętu budowlanego, maszyn oraz ładunków nietypowych.

sprzedaż kruszyw

W naszej firmie znajdziecie Państwo szeroki asortyment kruszyw, mieszanek, piasków, torfu, humusu, ziemi ogrodowej. Posiadamy kruszywa dolomitowe, kwarcytowe, bazaltowe, wapienne, granitowe. Ponadto beton kruszony, piasek płukany.

wynajem maszyn

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Koparki gąsienicowe, koparki kołowe, koparko ładowarki, walce, kruszarki, przesiewacz, wywrotki…

recycling

W ramach prac wyburzeniowych wykonujemy recykling gruzu pozwala to na jego ponowne wykorzystanie do np. utwardzenia nawierzchni oraz utylizację materiałów porozbiórkowych.

kruszenie i przesiewanie

Oferta nasza zawiera usługi mobilną kruszarką szczękową w zakresie kruszenia gruzu betonowego, ceglanego oraz kamienia. Dodatkowo na życzenie klienta możemy podstawić mobilny przesiewacz, który umożliwia segregację kruszywa na określone przez zleceniodawcę frakcje.

Nasze doświadczenie, Twój sukces

„Niniejszym potwierdzamy, iż (…) prace zostały wykonane terminowo z należytą starannością, fachowością, zgodnie z przepisami BHP” Andrzej Mańko

przedstawiciel wykonawcy, IDS BUD s.a.

„Niniejszym potwierdzamy, iż firma TRANS-KRUSZ (…) wykonała prace rozbiórkowe starych fundamentów oraz wykopy pod budynek nowej siedziby UDT w Radomiu. Prace zostały wykonane terminowo z należytą starannością”. Andrzej Grygiel

właściciel - prezes, GRAND

„(…) Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach. Firma jest godna polecenia przy realizacji wszelkich inwestycji”. mgr inż. Jeży Turek

zastępca dyrektora, Wojskowe Zakłady Lotnicze S.A.

TRANS-KRUSZ

W czym możemy Ci pomóc?