Recycling

W ramach prac wyburzeniowych wykonujemy recykling gruzu pozwala to na jego ponowne wykorzystanie do np. utwardzenia nawierzchni oraz utylizację materiałów porozbiórkowych. Dysponujemy własnym sprzętem. Ponadto świadczymy usługi kruszenia gruzu ceglanego, betonowego, żelbetowego i kamieni. Prowadzimy również sprzedaż kruszyw drogowych, budowlanych jak i z recyklingu.

W czym możemy Ci pomóc?