Kruszenie i przesiewanie

Oferta nasza zawiera usługi mobilną kruszarką szczękową w zakresie kruszenia gruzu betonowego, ceglanego oraz kamienia. Dodatkowo na życzenie klienta możemy podstawić mobilny przesiewacz, który umożliwia segregację kruszywa na określone przez zleceniodawcę frakcje.

Kruszarka może pracować w miejscu składowania materiału przeznaczonego do kruszenia, co obniża koszty otrzymanego kruszywa o koszty transportu. Posiadają one własny napęd, co czyni je niezależnymi od zasilania sieciowego.

Istnieje możliwość otrzymania frakcji od 0 do 200 mm.
Kruszarka wyposażona jest w separator magnetyczny, służący do usuwania metalowych elementów z kruszywa.

W czym możemy Ci pomóc?