Roboty ziemne

Wykonujemy zmechanizowane roboty ziemno-budowlane, w tym:
– stabilizacja gruntu
– budowa dróg i parkingów
– wykopy podstropowe
– wykopy
– nasypy
– rekultywacja
– wymiana gruntu.
Prowadzimy także wynajem ciężkiego sprzętu budowlanego.

W czym możemy Ci pomóc?